IFR: ‘Niet robots, maar de winst die zij genereren zou belast moeten worden’

Joe Gemma, directeur van de International Federation of Robotics

Bill Gates, oprichter en voormalig eigenaar van IT-gigant Microsoft, opperde onlangs een robotbelasting in te voeren. De inkomsten die deze belasting genereert voor overheden kunnen worden ingezet om de impact hiervan op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het Europees Parlement heeft al laten weten niets te zien in een dergelijke belasting. De International Federation of Robotics (IFR) onderschrijft deze beslissing en stelt dat het belasten van robots een negatieve impact kan hebben op de concurrentiepositie van bedrijven én de werkgelegenheid. De IFR stelt dan ook dat niet zo zeer robots, maar de winst die hiermee wordt gegenereerd zou moeten worden belast.

De IFR wijst op cijfers van het McKinsey Global Institute, waaruit blijkt dat meer dan 90% van de banen in toekomst niet volledig geautomatiseerd zullen worden. Dit onderzoek toont aan dat mensen in robots in toenemende mate zullen samenwerken en dit een positieve impact kan hebben op de werkgelegenheid. Dit is volgens de IFR nu al zichtbaar in sommige geavanceerde industriële landen. Als voorbeeld noemt de organisatie de Amerikaanse auto-industrie, waar in de periode 2010-2015 ruim 60.000 industriële robots zijn geïmplementeerd. In dezelfde periode is het aantal werknemers in deze sector met 230.000 gestegen. Dezelfde trend is volgens de IFR ook zichtbaar in Europa en Azië.

Technologische innovaties vergroten de productiviteit

Daarnaast wijst de IFR op onderzoek van de OECD waaruit blijkt dat bedrijven die technologische innovaties op effectieve wijze inzetten hiermee hun productiviteit met een factor tien vergroten ten opzichte van bedrijven die deze innovaties niet omarmen. Dit heeft een positieve impact op de concurrentiepositie van deze ondernemingen.

De IFT stelt dat niet zo zeer het gebruik van robots, maar de winst die hiermee wordt gegenereerd zou moeten worden belast. Een belasting op de inzet van robots zou investeringen in technologie die juist hard nodig zijn kostbaarder maken voor bedrijven. “Winst, en niet zo zeer de wijze waarop deze wordt gegenereerd, zou belast moeten worden”, stelt Joe Gemma, directeur van de IFR. Onderzoek toont aan dat automatisering leidt tot meer belastinginkomsten voor sociale systemen. Daarnaast kunnen repetitieve en gevaarlijke taken voortaan worden uitgevoerd door industriële robots, wat leidt tot de komst van nieuwe, veiligere en hoger opgeleide banen. Mensen met een dergelijke baan hebben doorgaans een hoger inkomen en dragen hierdoor ook meer bij aan onder andere pensioenfondsen.

Publiek-private samenwerking

De IFR stelt daarnaast een grotere samenwerking in robotica tussen de publieke en private sectoren sterk te ondersteunen. Deze sectoren moeten bijvoorbeeld educatieve en trainingssystemen omarmen, zodat toekomstige en huidige werknemers kunnen profiteren van de voordelen die robotica biedt. Wel is het hierbij volgens de IFR van belang bureaucratie te vermijden. De organisatie verwacht dat de komst van een Europees agentschap voor robotica en kunstmatige intelligentie zal leiden tot extra bureaucratie.

Tot slot is de IFR van mening dat veel civielrechtelijke problemen op het gebied van robotica al worden afgedekt in bestaande wetgeving. Denk hierbij aan de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van producten, wat onderdeel uitmaakt van wereldwijde standaarden en Europese wetgeving zoals de Europese Machinery Directive 2006/42/EC. De IFR stelt dat het niet nodig is hierin een aparte categorie voor robotica te creëren. “De IFR is ervan overtuigd dat regelgeving voor robotica moet worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de publieke sector, roboticafabrikanten, gebruikers en ontwikkelaars van robots en onderzoekers”, aldus Gemma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.