Smart Industry met sensorintelligentie van SICK

Smart Industry is een veelbesproken onderwerp. Maar wat betekent Smart Industry in de praktijk?

Het credo van SICK ‘Sensor Intelligence’ omvat dé drie aspecten die belangrijk zijn voor sensoren in Smart Industry: op een slimme manier data genereren, kunnen communiceren en intelligentie in de sensor. Dit komt terug bij zowel detectiesensoren als bij high-end sensoren zoals Vision camera’s.

Voor detectiesensoren heeft SICK een hele lijn SMART sensoren, die behalve data genereren ook kunnen communiceren via bijvoorbeeld IO-Link, en die bepaalde taken in de sensor al kunnen afhandelen.

Bij de high-end sensoren en systemen voor bijvoorbeeld afstandsmeting, identificatie, beveiliging, bin picking, belt picking, inspectie et cetera, zijn de drie genoemde aspecten al sinds jaar en dag beschikbaar en deze sensoren passen dan ook uitstekend in Smart Industry toepassingen.

Veiligheid is ook een onderdeel van Smart Industry, bijvoorbeeld als het gaat over collaboratieve robots. SICK kan een veiligheidstraject helemaal overnemen van risicobeoordeling tot veiligheidsconcept en validatie.

Smart Industry is een parapluterm waaronder alles met betrekking tot het slim optimaliseren van industrie en processen kan worden geschaard. En dat is niet iets van de toekomst, dat gebeurt nu al overal om ons heen. Om het concreet te maken, de thema’s die spelen in Smart Industry zijn: flexibel produceren, procesoptimalisatie, remote monitoring, voorspellend onderhoud en decentralisatie van intelligentie.

De basis voor alles is de beschikbaarheid van informatie. Sensoren zijn als dataleveranciers dan ook onontbeerlijk voor de intelligente fabriek, want sensoren genereren data vanuit de applicatie. Data is echter nog geen informatie. De kunst is om vanuit die data tot relevante informatie te komen. Deels kan dat al op sensorniveau en deels gebeurt dat in de besturingslaag of daarboven in een MES of ERP systeem.

Flexibel produceren

De markt vraagt steeds meer om keuzemogelijkheid en variatie. Daarom worden er meer versies van een product gemaakt, wat betekent dat de series kleiner worden. Om dan toch efficiënt te kunnen produceren, moet een productieproces zo zijn ingericht dat snel omgesteld kan worden voor de verschillende producttypes. SICK sensoren maken dat nu al mogelijk. Detectiesensoren met IO-Link kunnen vanuit de PLC andere parameters krijgen als een ander producttype moet worden geproduceerd. En met 2D- en 3D-configureerbare inspectiesensoren zoals de Inspector PIM60 en de TriSpector kan bij omstellen door de PLC een ander producttype worden geselecteerd, zodat de inspectie klopt met het type product dat wordt geproduceerd.

Procesoptimalisatie

Beschikbaarheid, doorlooptijd, levertijd en continuïteit, allemaal zaken die van groot belang zijn voor welke bedrijfstak dan ook om concurrerend te blijven. Processen moeten daarom zo optimaal en efficiënt mogelijk ingericht worden.

Om te kunnen optimaliseren is op de allereerste plaats informatie vanuit het proces een voorwaarde. Sensoren bewaken de voortgang en leveren die informatie. Via bijvoorbeeld IO-Link en Profinet wordt de informatie gecommuniceerd om vervolgens de gegevens te kunnen analyseren: waar zijn er nog verbeteringen mogelijk? Met SICK IO-Link sensoren zoals afstandmeetsensoren en detectiesensoren is altijd alle informatie beschikbaar. En SICK heeft ook vele sensoren die rechtstreeks of via connectiemodules op Profibus kunnen worden aangesloten, zoals bijvoorbeeld camera’s voor identificatie en inspectie, of RFID modules.

Remote monitoring

Continue monitoring van processen is belangrijk, want dat zorgt ervoor dat op elk moment bekend is of het proces goed loopt. Ook hierbij spelen sensoren als verstrekker van gegevens een centrale rol. Hoe meer informatie binnen een proces beschikbaar is, hoe beter het proces als geheel aangestuurd en bewaakt kan worden. En met de toenemende globalisering is het op afstand monitoren een must geworden. Er is een breed scala aan SICK sensoren die informatie voor monitoring kunnen verstrekken.

Voorspellend onderhoud

Het is voor de continuïteit van processen prettig als er geen onverwachte stilstand optreedt. Het verdient de voorkeur om als onderhoud nodig is, dit tijdig te signaleren en op een praktisch moment in te plannen. Met regulier preventief onderhoud kan al een hoop bereikt worden op dat gebied, maar het kan nog steeds voorkomen dat er onverwachts een defect optreedt wat stilstand veroorzaakt. Als in het proces gebruik wordt gemaakt van componenten en sensoren die informatie kunnen verstrekken over hun eigen status of de status van machineonderdelen, kan voordat er een fout optreedt vastgesteld worden dat bijvoorbeeld reiniging of vervanging nodig is. Veel SICK sensoren bieden die mogelijkheid.

Decentralisatie van intelligentie

Een andere trend die onder de Smart Industry noemer valt, is decentralisatie van intelligentie. Sensoren en andere componenten worden voorzien van steeds krachtiger microprocessors en kunnen daarmee steeds meer functies uitvoeren. De mogelijkheden die IO-Link biedt zijn daar een voorbeeld van, maar ook het in de sensor uitvoeren van bepaalde taken hoort daarbij. Bij SICK begint dat bij detectiesensoren die extra functies kunnen uitvoeren en gaat tot onder andere smart camera’s waarbij in de camera zelf beeldanalyse wordt gedaan om een product te inspecteren en aan te geven of het voldoet of niet.

Sensorintelligentie is de basis voor Smart Industry. Met SICK sensoren is Smart Industry dus nu al realiteit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.