Cobot safety first

coverbeeld-Pilz

Eerder gespot in onze Automatica special en later toegelicht door Nederlandse directeur Jan Tournois, lag HET voor de hand: een prominente plek voor de nieuwe cobots van Pilz op de SPS IPC Drives 2018. Productspecificaties, prijzen en het team zijn voldoende uitgekristalliseerd om actief de markt op te gaan. De man die de cobotkar in Duitsland mag gaan trekken, is Bernd Müller. Voor het complete verhaal vroegen hem hoe zijn bedrijf zich wil positioneren in een ‘Umfeld’ waar het aantal cobotaanbieders groot is ten opzichte van de vraag.

Even voor de goede orde: nee, de cobots zijn niet alleen een eigen ontwerp. Natuurlijk worden er enkele onderdelen ingekocht. Maar de manipulatoren met een payload van 6 kilogram en een werkbereik van 741 millimeter worden, net als de meeste andere Pilz-producten, gewoon in Ostfildern gemaakt. Dat geldt tevens voor de besturingskast en de teach pendant en zelfs - hoewel er hier nauw is samengewerkt met de ROS-community - voor de diverse softwaretools die een veilige integratie in de productie mogelijk maken. Ook niet onbelangrijk: de cobot is geen concept dat de toekomstvisie van Pilz uitbeeldt, maar een concreet product dat vanaf nu voor een catalogusprijs van 31.700 euro gekocht kan worden. Müller: “We gaan natuurlijk geen hele productmarketing en productie optuigen als we er niet veel van willen verkopen. Natuurlijk zullen de aantallen aanvankelijk laag zijn. Cobotica is een groeimarkt. Maar we hebben genoeg klanten die nu al concreet met onze cobots aan de slag kunnen en willen.”

Pilz

Duitse groeiambities

Müller doelt in eerste instantie op diverse klanten in industriële productie, maar ook in intralogistiek. Daarom voegde Pilz ook een - nu nog door een externe partij geproduceerde - AGV aan haar portfolio toe en ontwikkelde het enkele ROS-modules die integratie veilig en gebruiksvriendelijk maken. Vooral die laatste toevoeging is volgens Müller precies zo’n punt waarmee zijn cobots zich in een drukbevolkte mark kunnen onderscheiden. “Natuurlijk hebben we standaard veiligheidsfuncties voor cobots toegevoegd. STO (Safe Torque Off) en SBC (Safe Brake Control) bijvoorbeeld. In 2019 zal hier ook SLS (Safe Limited Speed) aan worden toegevoegd. Verder hebben we in ROS natuurlijk het kinematische model beschikbaar, maar ook een generator waarmee op basis van verschillende strategieën, PTP (point-to-point), LIN (lineair), CIRC (circulair) of BLEND, de baan gepland kan worden vanuit een Cartesiaans coördinatenstelsel. Iets dergelijks was er binnen MoveIT, de visuele motion-plugin voor ROS, nog niet. PTP, LIN en CIRC zijn gewoon als open source verkrijgbaar. BLEND, speciaal voor het gesynchroniseerd uitvoeren van taken wanneer je

bijvoorbeeld twee armen zoals hier achter me gebruikt, blijft een Pilz product dat los gekocht kan worden.”

Veel veiligheidssensoren

Die losse verkoop is overigens een derde punt waar Pilz zich mee onderscheidt. Het geldt ook voor de manipulator - waarvan er volgens Müller in de toekomst ook andere formaten beschikbaar zullen komen - de PRCM1 besturing, de PRTM1 teach pendant en natuurlijk alle producten als de PROBms, cobot-kalibratiesensor en alle andere veiligheidssensoren uit de omvangrijke veiligheidsportfolio.

Dat portfolio werd onlangs overigens flink uitgebreid. Zo is er een speciale gevoelige sensormat voor zowel het beveiligen als het besturen van robotsystemen ontwikkeld dat is gebaseerd op de tactiele sesnsorlaag van Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF). Door deze in de mat te integreren, kan een gevoelige ruimtelijke resolutie worden meegegeven die niet alleen kan detecteren waar mensen zich bevinden, maar ook de richting waarin zij zich bewegen. Deze gegevens worden aan de robotbesturing doorgegeven om botsingen te voorkomen en tevens als ‘heatmap’ op een monitor gevisualiseerd.

Pilz2

Twee andere ontwikkelingen die goed bij de nieuwe cobot aansluiten zijn de twee in-house ontwikkelde stereocamera’s. Ze zijn het resultaat van onderzoeksprojecten Konkamis en Insero3D, waarin Pilz een van de actieve projectpartners was. Met de camera’s kunnen in realtime obstakels worden gedetecteerd, waarbij de detectiesoftware eveneens in ROS beschikbaar is.

Nederlandse nuancering

Terwijl men in Duitsland druk bezig was met het opbouwen van de nieuwe cobot-democellen voor de SPS, stond Jan Tournois op het podium van theater De Kom in Nieuwegein. De opzet van de tweede editie van het Master of Safety-event had wel wat weg van een ‘DWDD-collegezaal’ met ‘props’, en Tournois voelde zich er zichtbaar thuis. Dat gold ook voor Baxter van het inmiddels failliete Rethink Robotics, de enige cobot die ook een podiumplek kreeg. Het is tekenend voor het Nederlandse perspectief dat hier niet met alle geweld een grijsgele manipulator moest komen. Nu was het om praktische redenen erg lastig geweest om een Pilz-cobot neer te zetten. Het leerzame verhaal van Marijke Bergman, Lector Mens en Technologie aan Fontys, steunde op de vriendelijke ‘tablet-ogen’ van Baxter en het is niet ondenkbaar dat alle Pilz-cobots in Duitsland nodig waren ter voorbereiding van een SPS-offensief. Maar een belangrijker argument is dat robotveiligheid wat Tournois betreft veel meer omvat dan de technische aspecten van een manipulator. Het gaat ook om nieuwe interactievormen tussen mens en machine. Welke cobot je dan het podium op hijst, doet er niet zo veel toe. Dit is ook hetgeen waar Tournois op doelde toen hij in een eerder interview de uitspraak deed dat Pilz niet voornemens is om op grote schaal cobots te produceren. “Wij zijn geen robotfabrikant en willen dat ook niet worden.” Vertrekpunt is wat hem betreft de kennis rondom het thema robotveiligheid.

pilz3

Safety first

Hier zijn het Nederlandse en Duitse perspectief overigens 100 procent hetzelfde. Het vaak gehoorde ROI-argument om een cobot toe te passen? Ook wat Müller betreft is dat van ondergeschikt belang. “We hebben terugverdientijden helemaal uit onze communicatie geschrapt. Natuurlijk probeer je met automatisering de productie ook goedkoper te maken. Maar hier is het echt van ondergeschikt belang, en staan ‘beter’ en ‘veiliger’ voorop. Ook daarmee kunnen we ons in de cobotgroeimarkt onderscheiden - een aspect dat helemaal belangrijk wordt als de cobot zich ook buiten het industriële domein gaat manifesteren. Om de kennis die we hiervoor nodig hebben in Europa te borgen, komen er Robotics Competence Centers in Duitsland, Spanje en Tsjechië.”

Download hier de Pilz-whitepaper over safety first: https://bit.ly/2kruxby