SolidWorks 2016 maakt ontwerpen en engineering intuïtiever

Onlangs is SolidWorks 2016 geïntroduceerd. Met een vernieuwde userinterface en tijdbesparende functionele verbeteringen maakt deze veelgebruikte 3D-software het ontwerpen en engineeren van producten, machines en systemen intuïtiever. De nieuwe generatie productierobots van Rethink Robotics fungeren als boegbeeld voor deze software-introductie. 

Ontwerpproces versnellen 

SolidWorks 2016 bevat tientallen verbeteringen die designers en engineers helpen om zich meer op het ontwerpproces te focussen, dan op het softwaregebruik. Dat begint al bij de userinterface, die is opgefrist voor Windows 10 en de trend richting het gebruik van hogere resolutie beeldschermen. Alle grafische menuonderdelen zijn namelijk vectorgebaseerd, waardoor ze bij opschalen scherp blijven. Verder is er een intuïtief te gebruiken nieuw menuoptie (‘breadcrumps’) toegevoegd, vlakbij de muiscursor, waardoor gebruikers minder vaak de feature tree hoeven te raadplegen. Ook zijn hoekafrondingen en draadeindes met aanzienlijk minder handelingen te creëren.

Complexe uitdagingen oplossen

Hoewel verbeteringen die de efficiency verhogen altijd welkom zijn, valt er meer winst te behalen met functies die helpen om ontwerpuitdagingen eenvoudiger of sneller op te lossen. Daarom bevat SolidWorks 2016 nieuwe simulatietools die beter inzicht en controle geven over operationele bewerkingen, aangebrachte belastingen en beweging van onderdelen in samenstellingen. Maar ook om complexe geometrische vormen eenvoudiger om te zetten naar de 2D-uitslagen die nodig zijn voor het productieproces. Diezelfde tools maken de krachtsverdeling in 3D-oppervlakken inzichtelijker, om het aanbrengen van sparingen in uitslagen te vereenvoudigen.

Concurrent design en engineering 

De derde categorie van verbeterde en nieuwe functies is gericht op het samenwerken aan ontwerpen en integreren van technische disciplines. Om concurrent design en engineering in multidisciplinaire teams te ondersteunen. Met SolidWorks 2016 zijn verder zowel elektrische besturingen, bedrading en circuits, als rechthoekige kanaalstelsels aanzienlijk sneller te ontwerpen. Verder bevat de nieuwe SolidWorks-versie inbegrepen PDM-functionaliteit, met een userinterface die identiek is als Enterprise PDM. Alleen wel gericht op de persoonlijke ontwerp- en engineeringinformatie, terwijl de uitgebreidere aanvullende PDM-software voor alle bedrijfsinformatie en meerdere workflows geschikt is.

Productieklaar maken

Als ontwerpen klaar zijn moeten deze zo snel mogelijk productieklaar worden gemaakt. Daarom is het voortaan mogelijk om met SolidWorks Model Based Definition direct vanuit 3D-modellen alle benodigde productspecificaties te definiëren, publiceren en te organiseren. Maar ook 2D-werktekeningen en eDrawings te produceren. Of fotorealistische visualisaties te maken met SolidWorks Visualize (voorheen Bunkspeed), om concepten met klanten en de productie te bespreken. Verbeteringen die er op gericht zijn om zowel traditionele productiemachines als 3D-printers sneller aan te sturen en daarmee het totale productontwikkelingsproces te verkorten.

Rethink Robotics 

Bij het demonstreren van de nieuwe SolidWorks 2016-functies, komen regelmatig de robots van Rethink Robotics in beeld. Dit bedrijf levert zelflerende lichtgewicht robots, die speciaal zijn ontwikkeld om in kleine ruimtes met mensen samen te werken. Zoals de tweearmige Baxter, die door zijn intuïtieve bediening en prijs interessant is voor MKB-bedrijven. Of de voor vision-toepassingen geoptimaliseerde Sawyer, die snel precisietaken kan uitvoeren, zoals het testen van PCB’s. Deze beide robots worden aangestuurd via de Intera-software van Rethink en hebben een geanimeerd gezicht om de samenwerking met productieoperators te vereenvoudigen.

3D Cadworks 

Bij de Nederlandse introductie van SolidWorks 2016 was het ontwerp- en engineeringbureau 3D Cadworks aanwezig. Directeur/eigenaar Patrick De Bie werkt al sinds 2004 met SolidWorks en tegenwoordig volledig in de cloud. Zijn bedrijf werkt voor klanten in verschillende disciplines, waaronder aan reverse engineeringsprojecten van oude machines. Met 3D-scans compenseren zij de vaak gebrekkige documentatie daarvan, om een basis te creëren voor de gemoderniseerde opvolgers. Verder heeft 3D Cadworks veel ervaring met eindige elementen berekeningen, flowsimulaties en het maken van technische documentatie met SolidWorks Composer. 

3D ContentCentral 

Tegelijkertijd met SolidWorks 2016 heeft Dassault Systèmes een nieuwe versie van 3D ContentCentral geïntroduceerd. De online service voor het snel vinden, configureren en downloaden van onderdelen en assemblages van enkele honderden gecertificeerde industriële toeleveranciers. Anders verwoord een zelfservice CAD-catalogus, die op basis van een drietal abonnementsvormen door leveranciers te benutten is om hun aanbod bij 1,3 miljoen geregistreerde gebruikers onder de aandacht te brengen. Met in deze nieuwe versie tevens meer opslagcapaciteit en rapportages die de vraag naar de aangeboden producten inzichtelijk maakt.