Teqnow wil toptechnologieën bij MKB stimuleren

Rethink5

Een jaar geleden startte de Koninklijke Metaalunie een nieuw initiatief: Teqnow. Bedoeling van de nieuwe club was - en is nog steeds - het stimuleren van toptechnologieën in het MKB. Enkele informatieve wapenfeiten verder is Teqnow nu gevraagd het inhoudelijke programma van de nieuwe beurs NEW Industries te verzorgen. De bezoeker kan op Kennisplein zijn hart ophalen met de laatste automatiseringsinzichten op het gebied van robotisering en 3D printen.

“We hebben een programma weten neer te zetten dat wat ons betreft perfect aansluit bij de New Industries thematiek”, zegt André van der Leest, Projectleider bij Teqnow. “Het mag geen geheim zijn dat we juist de sleuteltechnologien robotica en 3D-printen bij het MKB willen promoten. In eerste instantie hands-on met projecten als ‘Robots on Tour’ waarmee we robots meenemen naar de bedrijven om te laten zien wat ze kunnen. Tegen lage kosten kunnen bedrijven zo heel concreet inzichtelijk krijgen wat een thema als robotisering voor hen kan betekenen. Maar natuurlijk past ook het informeren via lezingen prima bij onze doelstellingen om eigentijdse toptechnologie bij het MKB te stimuleren en zo de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren.” Overigens zijn robotica en aditive manufaturing niet de enige vakgebieden die Teqnow tot speerpunt heeft gemaakt. “We hebben ook ruime aandacht voor digitale productie en voor lasers. En in 2016 gaan we daar IoT (Internet of Things) en Big Data aan toevoegen”, aldus Van der Leest. 

Robots verbeteren concurrentiepositie

André van der Leest, Team Teqnow

8 December 10:30-11:00, 13:30-14:00 en 15:30-16:00

Het industriële MKB kan haar concurrentiepositie sterk verbeteren door meer en slimmer gebruik te maken van robots. Inmiddels kunnen robots met mensen samenwerken, zijn ze eenvoudig te instrueren en ook nog eens stukken goedkoper geworden. De toepasbaarheid neemt toe door technische ontwikkelingen als visiontechnieken en flexibele grijpers. De robots zijn ook veel veiliger geworden en kunnen zonder een kooi er omheen gewoon naast de werknemers hun werk doen. Verdere voordelen zijn de 24/7 inzetbaarheid, flexibiliteit en ook de toepasbaarheid voor kleine series. De robot van vandaag kan worden gezien als metgezel en kan helpen om de kansen die voor Nederland ontstaan letterlijk te grijpen.

Niet voor niets is robotica daarom één van de thema’s van Teqnow. Teqnow is hét platform dat de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële MKB vergroot en stimuleert. Teqnow is een Metaalunie-initiatief en informeert over innovatieve toptechnologieën; organiseert aansprekende en opvallende events; adviseert over de technologie-toepassingen in MKB-bedrijven; begeleidt bedrijven en kennisinstellingen bij samenwerking met kennisinstellingen.

Kennisoverdracht staat centraal, direct of indirect via de vele partners die inmiddels zijn aangesloten bij Teqnow. Want alleen op basis van volledige kennis en door het verkrijgen van de juiste antwoorden op vragen, bent u, als ondernemer, in staat de juiste strategische keuzes te maken waarbij de steeds slimmere inzet van robots een cruciale rol spelen. Teqnow ondersteunt u daarbij en helpt u op weg naar een innovatieve toekomst waarin de ‘slimme’ maakindustrie een belangrijke rol zal spelen.

Aan de slag met de nieuwe generatie industriële robots

Henk Kiela - Delft Robotics Institute of Adaptive Robotics en Fontys Hogescholen

8 December, 11:00-11:30, 14:00-14:30 en 16:00 tot 16:30

Iedereen vraagt zich inmiddels af of en op welke wijze robotica iets voor zijn bedrijf zal gaan betekenen. Gaan we onze baan verliezen of toch niet? Op welke manier kunnen we profijt hebben van robotica. Wat zijn eigenlijk de nieuwe ontwikkelingen. In de workshop geven we een overzicht wat er technologisch aan het gebeuren is in robotica en op welke manier we dit de komende jaren optimaal kunnen gaan inzetten in onze industrie, maar ook in de zorg en andere maatschappelijke sectoren. De presentatie en demo van Baxter geeft een goed beeld van de mogelijkheden met moderne cobots.

Robots-on-tour

André van der Leest & Hugo Dokter, Team Teqnow

8 december 11:30-12:00, 14:30-15:00 en 16:30 tot 17:00

Teqnow biedt de mogelijkheid om enkele dagen tot maximaal een week een robot van de nieuwste generatie te testen in uw bedrijf. Het gaat om de UR5 of de Baxter. Teqnow biedt met dit initiatief de mogelijkheid om datgene te doen wat MKB-ondernemers graag willen: ervaring opdoen, zelf experimenteren en uitproberen of de ideeën ook gerealiseerd kunnen worden.

Hoe werkt het precies?

Om mee te doen aan deze testmogelijkheid moet u zich aanmelden bij Teqnow. Op de eerste plaats als deelnemer en daarbij moet u aangeven dat u met deze test wilt meedoen. Vanuit het Teqnow-team wordt vervolgens met u contact opgenomen voor het vervolg: inplannen en uitvoeringsafspraken maken. De robot wordt op het afgesproken moment bij uw bedrijf afgeleverd en geïnstalleerd. U krijgt een korte introductie over de werking en bediening. De rest van de week kunt u met de robot aan het werk. Dat betekent natuurlijk wel dat u ook tijd en capaciteit vooraf moet vrijmaken om daadwerkelijk gebruik te maken van de robot. Aan het einde van de week woedt de robot weer opgehaald en worden uw bevindingen opgenomen.

Industriële mkb-bedrijven kunnen zich nog aanmelden. De exacte prijs is nog niet bekend maar u moet denken aan een huurprijs vanaf ca. € 500 voor enkele dagen tot ca. € 950 per week, exclusief bijkomende kosten voor vervoer, verzekering en begeleiding.

3D-printen biedt enorme kansen

André van der Leest, Team Teqnow

9 December 10:30-11:00, 13:30-14:00 en 15:30-16:00

3D-printen - oftewel additive manufacturing (AM) - is allang geen hype meer, maar een serieuze toevoeging aan de conventionele productiemethodes van MKB-metaalbedrijven. 3D-printen kan leiden tot verschuivingen in ketenposities, strategische overwegingen en investeringsbeslissingen. Met name in de hightech-, medische- en luchtvaartindustrie is 3D-printen al een veelbelovende techniek. Het geeft een enorme ontwerpvrijheid, leidt tot producten met minder gewicht en past uitstekend bij de huidige tendens van lagere voorraden en snellere levertijden. Ook ten aanzien van reserveonderdelen zal vaker de keus vallen op 3D-printen dan op fabrieksmatig geproduceerde onderdelen. Kortom: kansen genoeg voor het MKB-metaal. Het is nu tijd daarop in te springen!

Niet voor niets is 3D-printen één van de thema’s van Teqnow. Teqnow is hét platform dat de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële mkb vergroot en stimuleert. Teqnow is een Metaalunie-initiatief en informeert over innovatieve toptechnologieën; organiseert aansprekende en opvallende events; adviseert over de technologie-toepassingen in mkb-bedrijven; begeleidt bedrijven en kennisinstellingen bij samenwerking met kennisinstellingen.

Kennisoverdracht staat centraal, direct of indirect via de vele partners die inmiddels zijn aangesloten bij Teqnow. Want alleen op basis van volledige kennis en door het verkrijgen van de juiste antwoorden op vragen, bent u, als ondernemer, in staat de juiste strategische keuzes te maken waarbij nieuwe technologieën als 3D-printen een cruciale rol in spelen. Teqnow ondersteunt u daarbij en helpt u op weg naar een innovatieve toekomst waarin de ‘slimme’ maakindustrie een belangrijke rol zal spelen.

Additieve manufacturing metaal: keuzecriteria en ontwerptechnieken

Hans Derks, CNC Consult

9 December, 11:00-11:30, 14:00-14:30 en 16:00 tot 16:30

Als productietechniek voor de metaalsector zal Selective Laser Melting (SLM) behandeld worden. U krijgt verder uitleg over de (on)mogelijkheden van 3D-metaalprinten aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Het liefst gaan we aan de slag met uw productvoorbeelden, dus kom met uw eigen vragen, producten en voorbeelden. Het doel is een leerzame - liefst zeer interactieve - sessie waarin u kennis op kunt doen over de zin en onzin van 3D-metaalprinten. Na afloop bent u zelf in staat om een eerste oordeel te vellen over uw mogelijke businesscase met betrekking tot deze productietechniek.

3D Printatlas

Onno Ponfoort, senior Advisor Berenschot

8 december 11:30-12:00, 14:30-15:00 en 16:30 tot 17:00

3D-printen staat enorm in de belangstelling bij ondernemers en bedrijven, bij nationale, regionale en lokale overheden en bij consumenten. Ondernemers vragen zich af hoe de techniek hen kan helpen bij het sneller ontwikkelen en op de markt krijgen van producten of bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. Anderen zijn gewoon benieuwd naar de mogelijkheden die 3D-printen nu en in de toekomst gaat bieden. In de praktijk merken wij (de initiatiefnemers van de 3D-Print Atlas van Nederland) dat een compleet beeld omtrent de mogelijkheden, de kennis en de dienstverleners op het gebied van 3D-printen in Nederland ontbreekt. Wanneer de infrastructuur die nu reeds aanwezig is beter inzichtelijk en toegankelijk wordt gemaakt, zal dat een enorme versnelling geven in het gebruik van deze technologie.

De 3D-print Atlas gaat daarvoor zorgen. Tijdens de lezing introduceren we de Atlas en de initiatiefnemers, we laten de eerste werkende versie van de Atlas zien en geven de bezoekers de mogelijkheid er zelf mee aan de slag te gaan. De verdere ontwikkeling van de 3D-print Atlas zal ook aan bod komen.