Automatiseren

Foto van Rooij

Automatiseren, wat is dat ook al weer? Tegenwoordig zijn er computers in allerlei soorten en maten om ons heen. Computers en automatiseren zijn in de praktijk synoniemen. Binnen uw bedrijf zult u ongetwijfeld veelvuldig gebruik maken van computers, zowel op de werkvloer als op kantoor. Maar is uw bedrijf dan ook geautomatiseerd?

Wat is automatiseren?

Een reeks eenvoudige, veelvuldig herhaalde handelingen, vervangen door een geautomatiseerd systeem. Een systeem dat zonder tussenkomst van een operator deze taken geheel zelfstandig kan uitvoeren. Daarmee verschuift de taak van de productiemedewerker van het uitvoeren van de benodigde handelingen, naar het bedienen van de automaat. De productiemedewerker wordt dan een operator. Dezelfde persoon kan nu veel meer producten vervaardigen van consistentere kwaliteit en tegen lagere kosten. Voorgaande situatieschets is inmiddels binnen veel bedrijven al gebeurd. Overal staan robots en computers en een handjevol operators en servicemedewerkers houden de gehele fabriek draaiende. Doel bereikt, toch?

De praktijk

Inhoudelijk zijn de werkzaamheden van een procesmedewerker en een procesoperator niet te vergelijken. Vaak dient de operator technisch inhoudelijk geschoold te zijn. Omscholen is een uitdaging en het vinden van technisch personeel is sowieso een behoorlijke challenge. Maar als dat binnen uw bedrijf wel gelukt is, dan zijn de problemen nog niet voorbij. Want als de automatisering ‘er geen zin in heeft’, dan heeft de operator vaak te weinig kennis van het systeem. De mensen van de technische dienst komen vaak veel verder, maar het mondt veelvuldig uit in het op en neer bellen met de leverancier, met veel stilstand en frustratie tot gevolg. De grootste knelpunten ontstaan bij het omstellen van de machines van het ene naar het andere product. Deels 'mechanische' problemen, zoals onderdelen die missen, niet passen, kapot zijn of beschadigingen die optreden. Onduidelijke procedures, of zelfs onbekendheid met procedures, is ook een bekende variant. Waarschijnlijk heeft u de veelgehoorde kreet ‘hoe moest dat ook alweer?’, wel eens voorbij horen komen. Toch maar weer bellen met de leverancier.

De verbeterkansen

Automatiseren is meer dan productiemiddelen vervangen door 'iets met een computer' of 'iets met een robot'. Het is de bedoeling dat er efficiënter door mensen gewerkt kan worden. Dit betekent in de praktijk dat omstelprocedures ook geautomatiseerd dienen te worden en volledig door een operator kunnen worden uitgevoerd. Idealiter zou de machine alles zelf volautomatisch moeten kunnen instellen/afstellen/omstellen bij de selectie van een ander product. Dit gaat echter een stapje verder dan enkel het selecteren van een 'recept' bij de machine. De machine moet meer en meer zelfstandig kunnen uitzoeken wat er ingesteld/afgesteld/omgesteld moet worden.

Een voorbeeld

Stel, u verwerkt de wel bekende H-balken. Een medewerker last op diverse plaatsen wat plaatjes en ogen op de H-balk. Een robot scant de voorbewerkte H-balk met behulp van computer vision, en last vervolgens geheel automatisch de boel af. Dit werkt bij enkelstuks, er hoeft niets geteached of omgesteld te worden, de lasrobot zoekt het helemaal zelf uit. Sciencefiction? Bij Exner ingenieurstechniek uit Druten vinden ze van niet. Hun 'Instant Robot Programming system' doet precies dat, waarvoor ze dan ook terecht prijzen hebben gewonnen. Dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld, maar waar liggen de kansen binnen uw bedrijf? Een machine beladingssysteem dat zelf bepaalt hoe het een voorwerp moet oppakken en afleggen? Een boorsysteem dat zelf kan bepalen waar er geboord moet worden? Of een meetsysteem dat, … of een …

De technologie

Bovenstaande concrete toepassingen zijn voorbeelden van hoe zaken als IoT, deep learning en kunstmatige intelligentie zich in de praktijk zullen manifesteren. U geeft de machine toegang tot een digitaal bestand van het product, veelal een CAD-tekening. Aan de hand daarvan kan software tegenwoordig zelfstandig grijpposities, insectieposities etc. bepalen. Door de koppeling met robots kunnen deze direct geprogrammeerd worden, zonder dat er ook maar één coördinaat geteached hoeft te worden. Van een 'dubbelklik op bestand' naar een volledig ingestelde en draaiende machine.

Conclusie

U gebruikt machines in uw bedrijf, dat is zeker. Veelal 'gecomputeriseerd' en/of 'gerobotiseerd', maar bent u ook 'geautomatiseerd'? Waar zitten de knelpunten in uw bedrijf? Laat u zich op de Vision, Robotics & Motion beurs eens uitgebreid informeren over de mogelijkheden. Denk verder dan de robot of 'iets met een camera'. Ik begroet u graag.

Max van Rooij, van Rooij Electronics Design & Software Engineering