Het belang van een waterdicht software- en contentdistributiesysteem voor connected producten

sushrutha

Al enige tijd is een technologische ontwikkeling aan de gang die van fysieke producten intelligente apparaten maakt, die verbonden zijn met het internet. Het Internet of Things (IoT) is een feit, en groeit snel. Gedreven door de onweerstaanbare voordelen die het IoT biedt, maken fabrikanten hun producten softwaregedreven en creëren zij processen om dat te ondersteunen. Maar hoewel deze transformatie een weelde aan mogelijkheden belooft, brengt het ook enorme uitdagingen met zich mee.

Vaak wordt over het hoofd gezien dat de ‘things’ niet alleen informatie doorgeven aan de fabrikant, maar dat ze in sommige opzichten net zo functioneren als pc’s, servers en mobiele devices - wat impliceert dat ze onderhevig zijn aan cycli van updates, patches, back-ups en security. Om ‘things’ écht intelligent te maken zijn de systemen die software en content naar ze distribueren van cruciaal belang.

Voor fabrikanten zijn er genoeg redenen om hierin te investeren. Het biedt bijvoorbeeld nieuwe omzetmogelijkheden, verbeterde IP-protectie, productdifferentiatie, lagere servicekosten, compliance en - last but not least - het vergroten van de klanttevredenheid. Om al deze voordelen te realiseren moeten fabrikanten ervoor zorgen dat hun contentdistributiesysteem de volgende kenmerken en eigenschappen heeft:

  1. Eén centrale informatiebron

Eén centrale informatiebron over de installed base, die ook informatie bevat op het gebied van ´thing-to-user’, service historie en contractdetails is essentieel. Vaak is deze informatie óf niet beschikbaar óf verspreid over verschillende systemen die handmatig worden onderhouden, of verouderd zijn. Om gaten te voorkomen moet een contentdistributiesysteem geïntegreerd zijn in de bestaande systemen en in lijn zijn met ‘thing’ en customer onboarding processen.

  1. Mogelijkheden om een ecosysteem te modelleren

Een content distributiesysteem moet niet alleen maar gericht zijn op ‘things’, maar juist ook op de behoeften van de gebruikers - zoals sales- en servicekanalen, en organisatorische structuren. Het systeem moet in staat zijn om deze complexiteit te modelleren en zich aan te passen aan dynamische veranderingen in de strategie, tactiek en organisatiestructuur van de onderneming.

  1. Diversiteit en veranderlijkheid

Anders dan in het mobiele domein, waar fragmentatie vooral veroorzaakt wordt door operating systems, ligt het niveau van fragmentatie bij IoT veel hoger. ‘Things’ zoals bouwmachines, worden niet alleen gebruikt op locaties waar volledige internetdekking is, maar bijvoorbeeld ook in tunnels, mijnen, of afgelegen gebieden waar helemaal geen connectie (mogelijk) is - en bijvoorbeeld op militaire locaties waar internetverbindingen sterk gereguleerd zijn. Dat vereist dus voorzieningen voor elke situatie en elk type klant - en veroorzaakt zo fragmentatie zowel in het klantsegment als de connectiviteitsmodellen. Bovendien vereisen de regelmatige upgradecycli van de hardware in het ecosysteem ook ondersteuning van legacy ‘things’. De mogelijkheid om dit alles te kunnen modelleren is van cruciaal belang.

network-782707-615x400

Daar komt nog bij, dat dergelijke cycli bestaan uit diverse stappen die kunnen verschillen per product, regio en business unit. De meeste oplossingen richten zich meestal maar op één stukje daarvan, wat leidt tot gebroken processen, hogere kosten en lagere kwaliteit. Het is van fundamenteel belang de verschillende functies in de lifecycle te kunnen orkestreren.

  1. Licenties en rechten

Een future proof distributiesysteem moet om kunnen gaan met diverse licentie- en aanspraakmodellen. Het niveau van bekwaamheid en volwassenheid van de fabrikanten van ‘things’ verschilt, en sommige hanteren verschillende soorten licenties en andere weinig of geen. Het distributiesysteem moet kunnen mee-evolueren met nieuwe businessmodellen.

  1. Foutloze ‘Last Mile Experience’

Anders dan bij mobiele devices en Pc’s, worden veel IoT-toepassingen gebruikt in de zorg en beveiliging, en door niet-IT’ers. In veel scenario’s moeten software updates volledig gecontroleerd plaatsvinden om onverwachte uitval, verstoringen in apparaten, processen en het functioneren van mensen te voorkomen - denk aan patiënten die medische apparaten gebruiken. Interacties met eindgebruikers en de interfaces moeten ‘foutproof’ zijn, snel en gemaakt om vermindering van de performance te beperken. Hoe simpeler hoe beter: een update met één druk op de knop is ideaal.

  1. Het systeem moet een wereldwijde installed base kunnen ondersteunen

Het feit dat veel ‘things’ verspreid zijn over de hele wereld, zorgt voor een aantal uitdagingen:

  • Het managen van de software, de downloadtijd van content en de user experience. Als software en content gedistribueerd worden door een centraal platform, is het belangrijk om een consistente user experience te behouden in termen van de lead time die nodig is voor downloads over alle locaties van de klant.
  • Het voldoen aan lokale wet- en regelgeving. Landspecifieke regulering op het gebied van hosting en delivery van software en content moeten worden gevolgd.
  • Complexe wet- en regelgeving op het gebied van export van software.
  1. Het systeem moet berekend zijn op een groeiende installed base

De schaalbaarheidseisen hangen af van het type en het aantal devices. Het type bepaalt de grootte van de software- en contentupdates, het volume bepaalt het aantal downloadaanvragen. Zowel de grootte als het aantal aanvragen wordt gebruikt voor use cases met meer toegevoegde waarde. De systemen moeten zijn uitgerust om zowel de huidige grootte en schaal te kunnen faciliteren, als toekomstige groei.

Conclusie

Fabrikanten van ‘slimme’ producten moeten een langetermijnvisie ontwikkelen, één die de transitie naar een digital enterprise soepel laat verlopen, en die de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten zoals software- en contentdistributie via internet, ondersteunt. Een hybride IT-platform, waarbij een gedeelte van de infrastructuur buiten de onderneming wordt ondergebracht, helpt daarbij en versnelt zo de digitale reis van fabrikanten.

Sushrutha Bankapura, Head of IoT Solutions Engineering, Wipro Digital