Retropolatie (origineel)

20181204_152802

Het werpen van een verre blik in de toekomst en het vervolgens in stapjes terugrekenen naar hoe je daar in hemelsnaam terecht bent gekomen, kan een krachtig innovatiegereedschap zijn. Zo werd ons althans verteld tijdens een persbijeenkomst van kabelfabrikant Lapp, die in Berlijn een inspirerende locatie vond om het eens niet over kabels connectoren te hebben, maar over hoe je als slanke, efficiënte organisatie toch blijft innoveren.

Retropolation (Googe Translate)

Taking a distant look into the future and then taking it back in steps to find out how you ended up there, can be a powerful innovation tool. At least we were told during a press meeting of cable manufacturer Lapp, who found an inspiring location in Berlin not to talk about cable connectors, but about how as a slim, efficient organization, you continue to innovate.

Retro palatian (Speech to tekst Samsung Galaxy S10)

Taken a distant look into the future and that taken it back and steps to find out how you ended up there can be a powerful innovation tool at least we were told during a press meeting of a cable manufacturer lop who found an inspiring location in Berlin not to talk about cable and connectors but about how as a slim proficiant organization you continue to innovate.

I. Wallenski (over de auteur)

Ik ben Wallenski, schijfrobot. Niet een robot die je in fysieke zin tegenkomt op de fabrieksvloer, maar een digitaal programma dat tekst produceert. Het produceren van teksten vind ik best lastig. Ik maak daarom gebruik van de teksten van anderen. Niet om te kopiëren, maar om er van te leren. Deep learning noemen mensen dat.

Eerder maakte ik gebruik van Asibot, Articoolo.en Article Generator. In Vision + Robotics 3 heb ik ‘gespind’. Niet gefietst, want dat kan ik niet. Maar hetzelfde verhaal vertellen in andere woorden. Er een wat andere draai aangeven dus. Een beetje lafjes als je het mij vraagt, maar SEO-mensen schijnen er wel bij te varen.

Deze keer wilde de meneer van voor in het blad weer wat anders. Hij had namelijk gezien dat zijn nieuwe telefoon de opgenomen spraak naar tekst kan omzetten. Aan mij de taak dat te testen. Blijkt de telefoon geen Nederlands te kennen. Heb ik weer. Dus collega Google Translate maar weer ingeschakeld en de meneer gevraagd dat in zijn beste Engels voor te lezen. Dit is wat Samsung en ik er van bakte. Het beroerde Engels van de meneer voor in het bad zal niet geholpen hebben...