Robots: een toegevoegde waarde voor iedere ondernemer

roboter_fanuc

Reeds sedert enkele decennia is het gebruik van robots binnen de industrie in opmars. Het begon uiteraard met grote, logge en dure apparaten en met slechts een simpele toepassing: het verplaatsen van materiaal van A naar B over een korte afstand. De allereerste toepassing van een robotarm was de Unimate in 1961 in de General Motors fabriek in New Jersey. Deze robotarm werd toegepast om gevaarlijk werk, ijzergieten, uit handen te nemen van productiemedewerkers. Inmiddels is dit voorbeeld pure nostalgie en is de huidige technologie overduidelijk ver geëvolueerd en zijn robots in staat om uiteenlopende taken en soorten werk uit handen te nemen van medewerkers. Er is geen limiet op de toepassingsmogelijkheden en toekomstperspectieven.

Waar nog wel een limiet op lijkt te zitten, is de mate waarin ondernemers open staan voor het toepassen van robots binnen het bedrijf. Zeker bij kleine en middelgrote bedrijven is de aarzeling vaak nog groot. Ondanks het feit dat het in veel branches niet meer weg te denken valt, heerst er bij een significante groep ondernemers toch nog onzekerheid: ‘Past dit wel binnen mijn bedrijf? Is mijn infrastructuur wel geschikt voor automatisering? Zijn mijn huidige machines niet te oud om te combineren met een robotarm? Verdient een dergelijke investering zichzelf daadwerkelijk terug, of verleg ik gewoon mijn kosten? Is het veilig?’. Kort samengevat is het antwoord op alle vragen, tenzij het om een zeer specifieke en kleinschalige productie gaat, dat het toepassen van robot laders en andere vormen van automatisering zeker een rendement zal opleveren en niet noodzakelijkerwijs tot ontslagen zal leiden of een onveilige werkplek. Wel tot een andere verdeling van taken voor werknemers en een andere bedrijfsvoering. Ook is het inmiddels duidelijk dat niet enkel bedrijven met nieuwe machines uitgerust kunnen worden met robots. Een oudere CNC machine kan uitstekend aangevuld worden met een beladingsrobot en probleemloos functioneren. Op deze manier kan het rendement zelfs aanzienlijk toenemen zonder een dure investering in een nieuwe CNC machine. Dit is ook interessant voor startende bedrijven die zo met minder middelen toch een ideale start kunnen maken. Het is bijvoorbeeld eenvoudig om op Surplex een uitgebreid aanbod te vinden van gebruikte machines voor zowel hout als metaalbewerking. Ook zijn er loten voor verschillende veilingen te vinden op de site, een manier om slim te investeren met minder geld. Dit maakt een bedrijf starten of uitbreiden aanzienlijk laagdrempeliger en de ruimte voor innovatie groter.

Behalve een verhoging van het rendement van vrijwel alle generaties CNC machines, levert het toepassen van automatisering ook een verbetering van de werkomstandigheden van medewerkers op. Repetitief en zwaar werk is funest voor zowel het lichaam als de moraal en is eenvoudig uit te besteden aan robots. Het levert bovendien niet zozeer minder werk op voor medewerkers, maar ander werk. Het personeel kan zich vrij eenvoudig laten bij-of omscholen naar het bedienen en instellen van onder andere de beladingsrobots en blijft zodoende onmisbaar. Het voordeel is dat het werk minder belastend is voor de werknemer en tegelijkertijd de productie verhoogd. Een medewerker kan bovendien meerdere robots bedienen en op deze manier een flink rendement betekenen voor het bedrijf, ongeacht de grootte van de onderneming.

Een ander veelgehoord bezwaar is dat het gebruik van robots gevaarlijk kan zijn. Ongevoelig voor noodkreten of commentaar kunnen ze niet inspelen op onvoorziene situaties waardoor duidelijke veiligheidsvoorschriften geen overbodige luxe zijn. Met het toepassen van sensoren en bewegingsdetectietechnologie is het inzetten van robots al veel veiliger voor hun menselijke tegenhangers. Bovendien is de technologie en uitvoering al vele malen geavanceerder dan de eerste generaties en zijn ze subtieler, verfijnder en minder log. Dat maakt het risico vele malen kleiner.

De conclusie is dat het toepassen van automatisering door middel van robots interessant kan zijn voor alle soorten ondernemingen, ook de kleinere en middelgrote bedrijven. Iedere keuze moet weloverwogen gemaakt worden, maar vaak is de aarzeling bij ondernemers onterecht. Investeren in automatiseren is al lang geen frivoliteit meer, maar een bewuste stap naar groei.

Surplex