Thermografie: eerder voorkomen, niet meer genezen

vr-5-42

De inzet van thermografie om storingen of defecten te ontdekken is geen onbekende methode, maar wel een hot topic. Warmtebeeldcamera’s kunnen worden toegepast daar waar temperatuurverschil mede bepalend is voor het optimaal functioneren. Bijvoorbeeld in de infrastructuur en bij gebouwen, machines, toestellen en materialen. Veel potentiële problemen worden met thermografie zichtbaar. En toch wordt deze toepassing nog niet standaard ingezet voor predictive maintenance, ook niet in de technische branche. Dat terwijl het een ideale contactloze manier van meten is. Ik zet een drietal voordelen van het gebruik van thermografie bij technische installaties voor u op een rij.

Kosten

Vaak wordt nog gedacht dat een warmtebeeldcamera onbetaalbaar is. Dat was enkele jaren geleden zo, maar dat is in een korte tijd flink veranderd. Vandaag de dag zijn instapmodellen beschikbaar voor een grote groep technici. Door gebruik te maken van een warmtebeeldcamera, zonder een installatie te demonteren of uit schakelen, is zichtbaar waar temperatuurverschil ontstaat. Op basis daarvan kan gekeken worden wat er aan de hand is met de machine. Als onderdelen in een machine te warm worden of te koud blijven kan dat bijvoorbeeld extra slijtage betekenen. Thermografie maakt het mogelijk om een dreigend defect op te sporen voordat het daadwerkelijk optreedt en het te laat is. Wanneer je dit weet kun je daarop anticiperen om uitval van machines te voorkomen. Je kunt tijdig en goed gepland een reparatie uitvoeren en de benodigde inkopen doen. Zo blijven onnodige kosten bespaard.

Contactloos

Door gebruik van thermografie is het niet nodig om installaties uit te schakelen tijdens de inspectie. Naast dat dit kostentechnisch voordelen biedt geeft het de techneut ook de mogelijkheid om veilig te werken. Zo hoeft er geen contact te worden gemaakt met bewegende of spanningvoerende objecten. Technici kunnen zo op veilige afstand temperatuursveranderingen meten. Bovendien is het mogelijk om moeilijk bereikbare plaatsen te inspecteren met een warmtebeeldcamera.

Betrouwbaarheid

Vergeleken met een handmatige analyse wordt bij thermografie het probleem daadwerkelijk vastgelegd in een thermogram. ‘Beelden zeggen meer dan duizend woorden’ is dan ook een uitspraak die hier zeker voor geldt. In tegenstelling tot het blote oog, registreert een warmtebeeldcamera niet alleen het zichtbare licht, maar ook de hoeveelheid langegolfstraling die vervolgens in de vorm van een kleurenbeeld wordt vastgelegd. Hierdoor worden problemen, middels een juiste interpretatie, meteen gesignaleerd.

Deze voordelen maken samen thermografie het ideale hulpmiddel om problemen op te sporen in technische installaties. Uiteindelijk is het wel aan de thermograaf om het warmtebeeld op de juiste wijze te interpreteren. Het gebruik van een warmtebeeldcamera omvat namelijk meer dan alleen een plaatje schieten. Om een gedegen analyse uit te kunnen voeren is het van belang dat de techneut de juiste kennis heeft van elektrotechniek en de installatie in kwestie.

Fred Verspaget, docent ROVC