Rechter oordeelt over behoud maritieme noodknop

Inmarsat

Satellietbedrijf Inmarsat, dat met schotels in het Friese Burum de noodsignalen van schepen registreert, spant een kort geding aan tegen de staat. Het bedrijf moet van het ministerie van Economische Zaken zijn schotels uit Burum weghalen omdat het nieuwe 5G-signaal voor storingen zorgt.  "Het gaat om voor de scheepvaart essentiële communicatie", benadrukt de KVNR.

Het kort geding tegen de Nederlandse Staat is gericht tegen de voorgestelde wijziging van het Nationale Frequentieplan (NFP) voor de uitrol van 5G mobiele communicatie. Inmarsat legt zich toe op de levering van gratis levensreddende satellietdiensten voor de scheepvaart, die een cruciale rol spelen in de veiligheid op zee voor circa 160.000 schepen. 

Deze noodoproepen moeten in alle omstandigheden kunnen worden verstuurd op basis van internationale verdragen en worden ontvangen door het satellietgrondstation in het Friese Burum. Dit station bestrijkt circa eenderde van de wereldwijde oproepen. 

Halsstarrige houding

Inmarsat probeert al ruim anderhalf jaar een oplossing te vinden, zodat de activiteiten ten behoeve van de nood-, spoed- en veiligheidsdiensten niet worden verstoord. Tot nu toe is dat niet mogelijk gebleken vanwege de halsstarrige houding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mocht het ministerie de gesprekken willen hervatten om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, dan vervolgt Inmarsat haar constructieve opstelling in het belang van de gebruikers van de vitale veiligheidsdiensten van het bedrijf.

Volgens Inmarsat is verhuizing van deze mondiaal essentiële diensten naar een ander land onnodig. Er zijn verschillende technische studies (onder meer van TNO) die volgens het stellietbedrijf aantonen dat co-existentie mogelijk is tussen satellietdiensten en 5G-telecommunicatie

Mocht Inmarsat toch worden gedwongen tot verplaatsing van haar activiteiten naar het buitenland, dan benadrukt het bedrijf dat het voorgestelde tijdpad niet realistisch is. Er zal een lange overgangsperiode nodig zijn om te voorkomen dat de veiligheid van zeevarenden gevaar loopt.

Reders maken zich zorgen

De aanhoudende onzekerheid leidt ook tot zorgen bij de branchevereniging van de zeevaart, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). De satellieten van Inmarsat bestrijken een enorm gebied, dat strekt van de oostelijke Atlantische Oceaan tot aan een deel van de Indische Oceaan. In 2020 kwamen via de schotels van Inmarsat 164 meldingen binnen van schepen die in problemen zaten. "Het gaat om voor de scheepvaart essentiële communicatie", zegt Niels van de Minkelis van de KVNR.

De dienst die Inmarsat verzorgd is bovendien vastgelegd in een internationaal verdrag, waar Nederland aan is gebonden. "Het kan ons niet zo heel veel schelen hóe de situatie wordt opgelost", aldus Van de Minkelis. "Als er maar een oplossing komt."