Samenwerking doorbreekt vicieuze cirkel cyber crime

NCSEA

De strijd tegen cybercriminaliteit is uitgedraaid op een bewapeningswedloop tussen verdedigers en hackers. De vicieuze cirkel laat zich alleen doorbreken wanneer de verdedigers niet langer hun eigen belangen nastreven maar vergaand en op grote schaal gaan samenwerken. 

De Nederlandse overheid neemt het voortouw met de lancering van het Samenwerkingsplatform Cybersecurity Kennis en Innovatie. Het platform komt voort uit Dcypher, een vorig jaar oktober beëindigd samenwerkingsverband van experts uit de academische wereld en het bedrijfsleven. In de nieuwe vorm voert de academische inbreng niet langer de boventoon, maar gaat het vooral om het agenderen van het nationale cybersecurity-onderzoek, inclusief het ontwikkelen van de verschillende programma’s en het organiseren van de financiering.

Niet alleen op nationaal, maar ook op regionaal niveau sluiten wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven de rijen als het gaat om cybersecurity. In Twente doen ze dat onder de naam TUCCR, een afkorting die staat voor Twente University Centre for Cybersecurity Research. In deze publiek-private samenwerking gaan experts, professionals, ondernemers, onderzoekers en studenten gezamenlijk de grote thema’s in cybersecurity onderzoeken. Er komen drie lidmaatschapsvormen: gouden leden betalen voor promovendi; zilveren leden dragen financieel bij aan ontwerpen en bronzen leden doen vooral zelf mee aan onderzoeken zonder substantiële financiële inbreng.