Contact

Vakbladen.com
Enthovenplein 1 (5e verdieping)
2521 DA  Den Haag
Postbus 19949
2500 CX Den Haag

Uitgever
Rik Stuivenberg

Hoofdredacteur
Liam van Koert
+31 6 17 58 82 65
redactie@visionandrobotics.nl

Advertentie-exploitatie Archer Media
Erik de Jong
e.dejong@archermedia.nl
+31 23 73 70 763

Abonnementen & administratie
abonnementen@vakbladen.com
+31 88 22 666 80

Aanleveren materiaal Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
+31 88 22 666 90