Contact

Bèta Publishers
Rijswijkseweg 60 (13e etage)
2516 EH Den Haag
Postbus 19949
2500 CX Den Haag

Uitgever
Roeland Dobbelaer

Hoofdredacteur
Liam van Koert
+31 6 17 58 82 65
redactie@visionandrobotics.nl

Advertentie-exploitatie Archer Media
Peter van den Bosch
p.vandenbosch@archermedia.nl
+31 6 29 03 56 49

Abonnementen & administratie
abonnement@mijntijdschrift.com
+31 88 22 666 19

Aanleveren materiaal Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
+31 88 644 06 31