Contact

Bèta Publishers
Rijswijkseweg 60 (13e etage)
2516 EH Den Haag
Postbus 19949
2500 CX Den Haag

Uitgever
Roeland Dobbelaer
+31 6 42 22 44 55
rdobbelaer@betapublishers.nl

Hoofdredacteur
Liam van Koert
+31 6 17 58 82 65
redactie@visionandrobotics.nl

Advertentie-exploitatie Archer Media
Frits Dufifie
f.dufifie@archermedia.nl
+31 88 6440 652

Abonnementen & administratie
abonnement@mijntijdschrift.com
+31 88 22 666 19

Aanleveren materiaal Afdeling traffic
traffic@archermedia.nl
+31 88 644 06 31