AgriFoodTech 2018: volop kansen voor robotica en vision

AFTP logo_Vakbeurs&congres_12_13_december2018

Technologische hoogstandjes zijn een belangrijk ingrediënt voor het succes van de Nederlandse AgriFood-sector. En willen we onze koppositie ook voor de toekomst veiligstellen, dan moeten we verder met innoveren. Mikrocentrum organiseert daarom voor de derde keer de beurs AgriFoodTech. Editie 2018 zal op

12 en 13 december plaatsvinden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

De topsectoren AgriFood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen zijn samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Nederlandse export. Op het snijvlak van deze sectoren liggen uit­dagende innovatiekansen die Nederland zicht bieden op nieuwe exportketens enerzijds en op nieuwe stappen richting de productie van duurzaam, veilig, transparant en smakelijk voedsel anderzijds. Deze kansen liggen er voor Nederland in het bijzonder, aangezien Nederland nu al voorloper is op zowel het gebied van hightech als op het gebied van agrifood en tuinbouw. Het is dan ook van groot belang deze topsectoren bij elkaar te brengen en gezamenlijk nieuwe expertise te ontwikkelen waar de hele voedselverwerkende keten van profiteert.

Alles onder één dak

Of het nu gaat om machinebouwers, fabrikanten van automatiseringsonderdelen, systeem­integratoren, of voedselverwerkende productiebedrijven, iedere schakel heeft bij die expertise-ontwikkeling zijn rol te vervullen. Juist daarom brengt AgriFoodTech al deze partijen samen om dit te faciliteren. Er is een beursvloer met naar verwachting 150 bedrijven die hun deeloplossingen aan de voedsel­verwerkende industrie tonen. Hierbij is het exposantenprofiel zeer breed. De bezoeker kan onder andere rekenen op een flinke portie robotica, sensortechnologie, fotonica, vision, machine- & apparatenbouw, IOT, software, big data, informatietechnologie, precisielandbouw en verpakkingstechnologie. Daarnaast zijn er diverse podia om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en om tot nieuwe business te komen. Zo worden er diverse kennissessies georganiseerd, zijn er themapleinen en ook diverse live demo’s die de bezoeker een blik gunnen in de voedselproductie van de toekomst. Bovendien is er op 12 december het AgriFoodTech Platform congres.

DSC07535

Samenwerking met diverse partners

Innoveren doe je samen. Voor AgriFoodTech 2018 heeft Mikrocentrum dan ook de samenwerking gezocht met uiteenlopende partners die stuk voor stuk een belangrijk deel van de keten vertegenwoordigen. Denk aan FME, GMV, FNLI, ZLTO, High Tech NL en 4UT. Gezamenlijk staan zij garant staan voor innovatie, kennis en samen invulling geven aan het unieke AgriFoodTech Platform. En als onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum voor de industrie is Mikrocentrum bij uitstek de partij om over de volle breedte van de AgriFood-sector een podium te geven aan (hightech) oplossingen voor kwaliteits- en procesoptimalisatie.

Meer informatie: www.agrifoodtech.nl