Nieuwe software voor lokalisatiesysteem

Siemens

Siemens introduceert de nieuwe software ‘Location Intelligence’, die het lokalisatieplatform Simatic RTLS (Real-Time Locating System) uitbreidt met de digital twin voor performance. De web-gebaseerde software analyseert en visualiseert bewegingsgegevens, verwerkt gebeurtenissen en is direct toegankelijk vanuit lokale ERP- (Enterprise Resource Planning) of MES-systemen (Manufacturing Execution System). De op basis van positiegegevens verkregen intelligentie biedt de gebruiker een uitgebreid overzicht van materiaalstromen, orderinformatie of mogelijke probleemgebieden. 

De transponder-ID is gekoppeld aan de bestaande ordergegevens. Afhankelijk van de processtap en de orderstatus kan de orderinformatie vervolgens op de Simatic RTLS ePaper-transponders worden weergegeven, waardoor een papierloze oplossing wordt geboden. Location Intelligence biedt gebruikers eveneens de mogelijkheid afzonderlijke werkstukken of de gehele order in realtime te volgen. Wanneer de order-ID wordt ingevoerd, worden de realtime posities van de gekoppelde transponders op de digitale kaart van de klant weergegeven. 

De op deze manier verkregen transparantie maakt een individuele optimalisatie van de productie- en logistieke processen mogelijk. De sleutel daartoe zijn de zogenoemde geofences (virtueel gedefinieerde gebieden). Deze kunnen in de software worden aangemaakt door middel van drag & drop om te detecteren wanneer een klant bepaalde gebieden binnenkomt of verlaat. De bijbehorende entry- en exit-events kunnen statistisch worden geëvalueerd, gevisualiseerd of gekoppeld aan aanvullende acties. 

Daarnaast leidt de combinatie van locatie- en bedrijfsinformatie tot transparante processen: zoekopdrachten worden tot een minimum beperkt omdat de posities van alle relevante objecten op verschillende terminals in realtime worden gevisualiseerd. Knelpunten of afwijkingen in de productieplanning kunnen met behulp van geofences eenvoudig worden vermeden. Tegelijkertijd brengen de realtime analyses nog niet ontdekte optimalisatiemogelijkheden in de fabriek aan het licht en ondersteunen ze snelle besluitvorming.