Tag Archives: NEN

NEN organiseert kick-off normering Artificial Intelligence en Big Data

De ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) gaan snel en daarmee ook de ideeën hierover en de toepassingen ervan in bijvoorbeeld de zorg en industrie.

Om lijn te brengen in het doorvoeren, toetsen en aantonen van onder andere betrouwbaarheid, robuustheid, ethiek en juridische vraagstukken rondom AI-toepassingen en big data, is ISO recentelijk gestart met de wereldwijde standaardisatie. NEN organiseert hierover op 7 februari 2019 een kick-off meeting.

Whitepaper robotics: praktische tips bij aanschaf en plaatsing

Robots worden steeds vaker toegepast binnen de industrie, ter vervanging van werknemers of om juist met werknemers te kunnen samenwerken. Een robot is een machine en moet als zodanig beschouwd worden, en aan machines worden veiligheidseisen gesteld vanuit de Machinerichtlijn Het is voor afnemers van de industriële robots niet altijd duidelijk waar op moet worden gelet bij de aanschaf en het gebruik van zo’n machine. Vaak gaan die afnemers er van uit dat de aangebrachte CE-markering terecht is aangebracht, maar het komt ook voor dat de afnemer onvoldoende kennis heeft, of een blindelings vertrouwen.

Kennissessie rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie

Het Smart Industry Standaardisatieplatform (SISP) organiseert een kennissessie over de rol van robotica in geautomatiseerde en flexibele productie. Tijdens deze kennissessie worden belanghebbenden geïnformeerd over de activiteiten van het SISP en van een aantal fieldlabs op dit gebied. Aansluitend worden concrete praktijk handvatten op het gebied van robot veiligheid en modulariteit gepresenteerd. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lessons learned en de rol van standaardisatie daarin.

Artificial Intelligence (bron: Pixabay / HypnoArt)

VS dient voorstellen voor AI-standaarden in bij ISO en IEC

ANSI, het normalisatie-instituut in de Verenigde Staten, stelt voor standaarden te ontwikkelen voor Artificial Intelligence. Het instituut heeft hiervoor twee voorstellen ingediend bij ISO en IEC. NEN start in Nederland een consultatie naar de wenselijkheid van deze standaarden.

IoT-normcommissie gaat belangen van Nederlandse partijen vertegenwoordigen

Een toename van het aantal Internet of Things (IoT)-toepassingen zorgt voor oplossingen die dwars door sectoren en platformen heen gaat. Deze cross-sectorale oplossingen vragen om interoperabiliteit en integratie tussen systemen en platformen die onafhankelijk van elkaar zijn ontwikkeld met behulp van verschillende technologieën. Standaarden zijn volgens de NEN essentieel voor het bereiken van interoperabiliteit tussen diverse bestaande en opkomende technologieën. NEN organiseert op vrijdagmiddag 8 september een startbijeenkomst over de oprichting van een normcommissie voor IoT (Internet of Things).

NEN introduceert examen voor IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems

NEN introduceert een examen voor de NEN-training ‘IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems’. Eindgebruikers en toeleveranciers binnen industriële proces- en productieomgevingen kunnen met behulp van het examen aantonen dat zij over de nodige expertise beschikken om in een IACS-omgeving een beleid op te zetten en te implementeren in overeenstemming met IEC 62443 en Europese regelgeving.

NEN: ‘Denk mee over roboticanormen’

De nieuwe technische commissie van de wereldwijde standaardisatieorganisatie ISO (ISO/TC 299 ‘Robotics’) werkt aan normen voor zorgrobots, service robots, medische robots, industriële robots en aan modulariteit (hardware en software). NEN nodigt belanghebbenden mee te praten over de inhoud van deze normen door lid te worden van de normcommissie ‘Robotics’.

Start normcommissie ‘Robotics’

In juni organiseerde NEN, in samenwerking met Fontys Hogeschool, in Eindhoven een kick-off ‘Normen voor robotica’. Doel van de bijeenkomst: bepalen of de Nederlandse markt behoefte en/of belang heeft om actief deel te nemen aan de internationale normontwikkeling voor robotica. U kunt als belanghebbende meepraten over de inhoud van deze normen, door lid te worden van de normcommissie ‘Robotics’.

NEN verkent rol van standaardisatie in Smart Industry

In Smart Industry communiceren verschillen systemen met elkaar en werken samen. Het gaat hierbij om systemen binnen hetzelfde bedrijf, maar ook om systemen bij verschillende (internationale) bedrijven. Om te verkennen welke rol standaardisatie hierbij speelt werkt NEN samen met FME, TNO en het ministerie van Economische Zaken aan een Nederlandse standaardisatie-agenda rond Smart Industry.

Het Alfa College is één van de partijen die een Zora zorgrobot in gebruik heeft genomen (bron: Alfa College)

NEN organiseert informatiebijeenkomst over nieuwe norm voor zorgrobots

De NEN roept professionals die werken aan ‘personal care robots’, ook wel zorgrobots genoemd’, of professionals die mensen willen leren kennen die op dit gebied actief zijn op mee te denken over richtlijnen voor zorgrobots. Hiervoor organiseert de NEN op vrijdag 5 februari een digitale informatiebijeenkomst. Aanmelden kan tot 1 februari.

3D-printen, hoe verdien je er geld mee?

Veel kinderen dromen ervan uitvinder te worden. Want wie wil dat nou niet, je hoeft maar één keer iets te verzinnen wat iedereen nodig heeft en je kunt de rest van je leven rentenieren en genieten van je roem als de uitvinder van….. De uitvinder van iets bestaat echter niet. Diegenen die een dergelijke status genieten zijn meestal diegenen die als eerste een technische innovatie succesvol in de markt hebben gezet. Zonder markt blijven technische innovaties gewoon op de plank liggen en de bedenkers onbekend en onbemind. Ook speelt de sociale en culturele context een grote rol in het ontstaan van een markt voor technische innovaties.

Waar is Nederland bij de ontwikkeling van normen voor robots?

Gelukkig. Ze bestaan echt. Die Nederlandse partijen die werken aan onder andere zorgrobots. In het vorige nummer heb ik allerlei mooie voorbeelden gezien van zorgrobots die in onze regio ontwikkeld worden.