Tag Archives: Normcommissie Robotics

Whitepaper robotics: praktische tips bij aanschaf en plaatsing

Robots worden steeds vaker toegepast binnen de industrie, ter vervanging van werknemers of om juist met werknemers te kunnen samenwerken. Een robot is een machine en moet als zodanig beschouwd worden, en aan machines worden veiligheidseisen gesteld vanuit de Machinerichtlijn Het is voor afnemers van de industriële robots niet altijd duidelijk waar op moet worden gelet bij de aanschaf en het gebruik van zo’n machine. Vaak gaan die afnemers er van uit dat de aangebrachte CE-markering terecht is aangebracht, maar het komt ook voor dat de afnemer onvoldoende kennis heeft, of een blindelings vertrouwen.

Start normcommissie ‘Robotics’

In juni organiseerde NEN, in samenwerking met Fontys Hogeschool, in Eindhoven een kick-off ‘Normen voor robotica’. Doel van de bijeenkomst: bepalen of de Nederlandse markt behoefte en/of belang heeft om actief deel te nemen aan de internationale normontwikkeling voor robotica. U kunt als belanghebbende meepraten over de inhoud van deze normen, door lid te worden van de normcommissie ‘Robotics’.