Tag Archives: werkgelegenheid

IFR publiceert paper over impact van robots op productiviteit en werkgelegenheid

De publieke interesse in robots en automatisering neemt toe. Enerzijds ontstaat fascinatie over de wijze waarop deze technologieën ons leven kunnen veranderen, terwijl anderzijds angst ontstaat of de impact van automatisering en robots op banen. Dit kan discussies over en de invoering van maatregelen die bedrijven, landen en individuen in staat stellen te profiteren van automatisering in de weg staan.

Een robot (bron: FreeImages.com/Julien Tromeur)

Robots worden slechts mondjesmaat gebruikt in Nederland

1,6% van de Nederlandse bedrijven heeft in de afgelopen twee jaar robots geïntroduceerd op de werkvloer. Als zzp’ers in deze berekening worden meegenomen komt het percentage uit op 0,8%.

WRR: ‘Robotisering gaat minder banen kosten dan vaak wordt gevreesd’

De komende twintig jaar gaan minder banen verloren dan gedacht. Wel gaat ons werk veranderen door de komst van robots. Daarom zou een robotagenda moeten worden opgesteld om de samenwerking tussen de mens en robots in goede banen te leiden.

Merendeel van de Nederlanders maakt zich geen zorgen om banenverlies door robots

Twee derde van de Nederlanders (66%) denkt niet dat zijn of haar baan binnen 10 jaar zal worden overgenomen door een robot. Bijna 8 op de 10 verwacht (79%) verwacht dat robots binnen vijf jaar wel nieuwe soorten banen zullen opleveren. Grote meerderheid Nederlanders positief over de rol van technologie nu, maar er zijn wel zorgen over de toekomst. Nederlanders zijn vooral positief over de rol van digitale technologie op persoonlijk gebied. Over de invloed van technologie op sociaal-maatschappelijke thema’s zijn ze minder enthousiast.