IFR over post-COVID-19 economie: 'Robots creëren banen'

Bedrijven over de hele wereld maken steeds vaker gebruik van industriële robots: Binnen vijf jaar is de wereldwijde operationele voorraad met ongeveer 65% gestegen tot 2,4 miljoen eenheden (2013-2018). In dezelfde periode meldde het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics een positief effect op de arbeidsmarkt: De werkgelegenheid in de automobielindustrie - de grootste adopteerder van robots - steeg met 22% van 824.400 naar 1.005.000 banen (2013-2018).

Deze feiten zijn in tegenspraak met de conclusies die het MIT onlangs heeft gepubliceerd over het onderzoek van econoom Daron Acemoglu. Op basis van gegevens tussen 1990 en 2007 leidt hij een globaal negatief effect van robots op de werkgelegenheid in arbeidersgemeenschappen in de VS af. De recente ervaring in de VS, Europa en Azië bewijst echter het tegenovergestelde: de adoptie van robots zal waarschijnlijk een cruciale factor zijn voor de productiviteitsgroei in de economie van na COVID-19. Dit zijn de bevindingen van de International Federation of Robotics.

"De impact van automatisering op de werkgelegenheid verschilt in geen enkel opzicht van eerdere golven van technologiegedreven verandering", zegt Milton Guerry, voorzitter van de International Federation of Robotics. "Productiviteitsverhoging en concurrentievoordelen van automatisering vervangen geen banen - ze zullen taken automatiseren, banen vergroten en nieuwe banen creëren."

OESO-onderzoek: ‘Tien keer zo productief’

Uit onderzoek van de OESO blijkt dat bedrijven die effectief gebruikmaken van technologie tien keer zo productief zijn als bedrijven die dat niet zijn. Om de arbeidskrachten uit te rusten met de vaardigheden en technische kennis die nodig zijn in de economie van na COVID-19 is een nauwe samenwerking tussen de industrie, de overheid en de onderwijsinstellingen nodig. Beleidsstimulansen van de overheid moeten bedrijfsinvesteringen in opleiding aanmoedigen en de financiering van het onderwijs ondersteunen.

Renaissance van de industriële productie

Bedrijven over de hele wereld zijn hun wereldwijde supply chain-bedrijfsmodellen aan het herevalueren als reactie op de lessen die zijn geleerd van het coronavirus. Dit zal waarschijnlijk de introductie van robots versnellen, wat in sommige regio's zal leiden tot een renaissance van de industriële productie - en banen zal opleveren. Na de crisis verwacht IFR een aanzienlijke stimulans voor robotica en automatisering, ook al kan de industrie zich momenteel niet losmaken van de economische neergang.